Namen in obseg naših psihoterapevtskih odnosov


Poglej "Vse o Dr. Marjeti"

Sledim vsem etičnim in profesionalnim standardom in vodilom vseh profesionalnih organizacij, katerih sem tudi članica:

* Canadian Nurse's Association, Canada
* Registered Nurses Association of BC, Canada
* Canadian Psychological Association, Canada
* American Psychological Association, USA
* Health Professions Quality Assurance Division, USA
* Association for Behavioral and Cognitive Therapies, USA
* International Society for Mental Health Online
Zbornica kliničnih psihologov
* Društvo psihologov Slovenije
* Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali: Ambasadorji nasmeha

Ponujam vam strokovno psihoterapijo in svetovanje. Moja dejavnost temelji na zaupanju in dobrih odnosih s klienti.
Opozorila bi, da obstojajo pomembne razlike med psihoterapevtskim odnosom in prijateljstvom. Prijatelj vidi vaš položaj samo iz svojega subjektivnega zornega kota. Moja pomoč temelji na objektivnih in testiranih psihoterapevtskih teorijah ter metodah.

Obstajajo etični razlogi, zaradi katerih vas ne morem sprejeti kot klienta, in sicer:

* Imate težave, ki so izven moje strokovnega znanja
* Ste odvisni od alkohola ali droge
* Potrebujete bolnišnično zdravljenje (hospitalizacijo)
* Ste mladoletni in niste v spremstvu skrbnika
* Zaradi časovnih omejitev ne morem sprejemati novih klientov
* Ne sprejmete svoj del odgovornosti, da psihoterapija deluje

Vsi navedeni razlogi, da vas ne sprejmem kot klienta so namenjeni izključno za vašo varnost.