Dogovor o zagotavljanju psihoterapevtskih storitev


Psihoterapija je z osebnim življenjem klienta povezan in prepleten proces, v katerem psihoterapevt pomaga klientu
spoznavati samega sebe v soočanju z lastnimi čustvenimi, telesnimi, zdravstvenimi težavami, ali težavami
vmedsebojnih odnosih.  Izvajalec mu kot zaveznik stoji ob strani, da skupaj odkrijeta lastne moči in sposobnosti 
zaučinkovitejše reševanje konliktov, za izboljšanje medsebojnih odnosov, nadzora nad svojim življenjem.  Klient 
spodporo psihoterapevta odkriva v sebi lastne moči in sposobnosti, pridobi si pozitiven odnos in nadzor nad
življenjskimi izzivi,  s katermi se sooča sam s seboj, oziroma v družinskem krogu, službi, prijatelji...

Psihoterapevt kljub vsemu znanju ne more delati čudežev. Izjavljam, da kot izvajalka psihoterapevskega procesa s
svojo angažiranostjo,  strokovnostjo in svetovalnim delom – razgovori, brez aktivnega sodelovanja klienta in
njegove volje, želje in energije sprejemati odločitve in  spremembe, ki ga bodo usmerjale hoditi po optimistični
poti pri doseganju življenskih ciljev, kljub vsemu mojemu angažiranju ne morem zagotavljati uspehov, v kolikor
klient ne sodeluje z  odgovornim,  poštenim  in iskrenim sodelovanjem in soočanjem s problematiko.

Naučiti se sprejemati tako bolezen kot invalidnost, izgubo parnerja/otroka ali smrti ljubljene osebe zagotovo ni 
lahka naloga, ni pa nemogoča, kajti življenje vedno nudi rešitve, na nas pa je,  da jih poiskusimo  najti.  Dejstva,
ki so nas prizadela, pa jih nikakor ne moremo spreminjati,  je težko preboleti, a vseeno je prav,  če se odločimo
živeti življenje kot  ustvarjalec,  ki bo znal prisluhniti svojemu srcu in razumu.

Psihoterapija je namreč med drugim tudi učenje, odkrivanje in razvijanje osebnih potencialov, izboljšanje
komunikacije, določanje osebne prioritete, vztrajanje pri doseganju ciljev, a si morebitnih neizpoljenih želja
zaradi svoje nevztrajnosti tudi priznati.

Skupaj s klientom-ko bo Dr. Marjeta Ritchie izvajala tudi evalvacijo svetovalnega in psihoteravtskega procesa.

Klient-ka se obvezuje,  da se bo držal-a  dogovorjenih terminov  ter  obvestil-a Dr. M. Ritchie o izostanku
vsaj 24 ur v naprej,da ne odvzame termina nekomu drugemu,ki je prav tako potreben pomoči.  V primeru Vaše zamude, je Vas čas terapije toliko krajši.

Tajnost podatkov je zagotovljena.