Novice in dogodki

December, 2010. Prospect: Izobraževalni program za stokovne delavce. Ljubljana: European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness.

September  2010. Mesečni članki o temah, ki danes najbolj prizadevajo ljudi in odgovori na vprašanje  bralcev v rubriki svetujemo. Ljubljana: revija Naša žena.

2009-2010.  Tedenski prispevki pod rubriko: Ordinacija/Zdravniki odgovarjajo. Ljubljana: Ona, priloga Dela in Slovenskih novic.

23. oktober 2009.  Tudi žalovanje ima svoja pravila. Debatna delavnica.  Ljubljana: Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

18. april  2009. Kdo skrbi za skrbnika? Debatna delavnica. Rimske terme:  Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji.

31. marec 2009. Namen in smisel timskega dela. Debatna delavnica.  Koper: SVIT.

27. marec 2009.  Klinična psihologija včeraj, danes in jutri. Okrogla miza. O različnih vidikih klinične psihologije v Sloveniji so razpravljali: prof. dr. Peter Praper, prof. dr. Valentin Bucik, doc. dr. Vislava Velikonja, dr. Marjeta Ritchie, spec. klin. psih., mag. Drago Tacol in asist. mag. Jana Kodrič. Ljubljana: Zbornica kliničnih psihologov v zdravstvu Slovenije.

2008-2009.  Predsednica društva Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, Koper.

13. november 2008. Naš prispevek k razvoju pozitivnih medsebojnih odnosov. Debatna delavnica. Strunjan:  Center za usposabljanje šola Elvire Vatovec.

29. avgust 2008. Faze žalovanja. Ljubljana: Finance.

Junij 2008. Shema-usmerjen  pristop v kognitivno- vedenjski psihoterapiji. Ljubljana: Slovenska revija za psihoterapijo KAIROS.

5. junij 2008. Osebnostna rast psihoterapevtov: od učne analize do osebne izkušnje in učne terapije. Shema-usmerjen  pristop v kognitivno- vedenjski psihoterapiji. Debatna delavnica.  Rogla: Slovenska krovna zveza za psihiatrijo (SKZP), Rogla, Šesti študijski dnevi SKZP.

6. maj 2008. Tehnike in metode reševanja konfliktov na delovnem mestu. Debatna delavnica. Koper: Društvo Zdrav podjetnik.

3. marec 2008.  Piran: Program za večanje socialne vključnosti otrok in mladine z nazivom Soočanje z obremenitvami otrok, mladostinkov, staršev in učiteljev sofinanciran iz sredstev proračuna občine Piran.

16. februar 2008.  Tehnike in metode reševanja stresa na delovnem mestu. Debatna delavnica.  Strunjan:  Društvo Zdrav podjetnik.